Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a fotopalyazat.hu weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinkre terjed ki.

Az adatkezelők

 1. Neve: Ihász Ingrid egyéni vállalkozó

Elérhetősége: ingrid@dreamworldphoto.hu

Hivatalos levelezési cím: 1025 Budapest, Csalán út 35 B/1/fsz.

Adatkezelő honlapjának címe: dreamworldphoto.hu

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 53217042

2. Neve: AXXAPHOTO Bt.

Elérhetősége: axxaphotokids@gmail.com

Hivatalos levelezési cím: 2254 Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utca 34.

Adatkezelő honlapjának címe: axxaphoto.com

Cégjegyzékszám: 13-06-073375

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámunkon keresztül (+36 20 532 3225)

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, az érdeklődők általános tájékoztatása a szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő ismeri meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a hívástól számított egy hónapig (híváslistánk automatikusan törlődik).

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a kattanjki.fotopalyazat@gmail.com e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN ÉS A HONLAPRA KIHELYEZETT ŰRLAP SEGÍTSÉGÉVEL

Az e-mailen küldött üzenetek minden esetben a kattanjki.fotopalyazat@gmail.com e-mail címre érkeznek.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, az érdeklődők általános tájékoztatása a szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. A levelezéseket törölni fogjuk akkor is, ha az érintett nem vonta vissza a hozzájárulását, de az adatkezelési cél megvalósult (pl. megválaszoltuk a kérdést). Ezen kívül levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és legkésőbb ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyet nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a kattanjki.fotopalyazat@gmail.com e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az ebből a célból kezelt személyes adatait, így az e-mailt, amelyet nekünk küldött. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

SZÁMLÁZÁS ÉS DÍJBEKÉRŐK KIKÜLDÉSE

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés: az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni (esedékesség utolsó naptári napjától számított öt év), továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e ) (a számla kötelező elemeiről)

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: A számlázáshoz a szamlazz.hu online szoftvert használjuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szamlazz.hu felületén a kiállítás évében és további 5 évig őrizzük meg ezeket a dokumentumokat.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk, elmaradása esetén a szerződés közöttünk nem jöhet létre.

TÁJÉKOZTATÓ EMAIL KÜLDÉSE

Adatkezelés célja: A Pályázattal kapcsolatos információk küldése, a díjazottak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok: e-mail cím, név.

A személyes adatok forrása: minden esetben a feliratkozó bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a MailChimp rendszerét használjuk levélküldésre, amely szolgáltató székhelye harmadik országban (az Egyesült Államok területén) található. Megfelelőségi határozat nem áll rendelkezésre, és az érintett állam nem nyújt megfelelő garanciákat a személyes adatok védelmére.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha a „leiratkozom” gombra kattint, amelyet minden hírlevél végén elhelyezünk. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: kapcsolattartás a Pályázókkal, akikkel nem állunk szerződésben.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.

SZERVERNAPLÓZÁS

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, dátum-idő, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett), böngésző neve, verziója, operációs rendszer és az oldalon végzett tevékenység.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).

ARCHIVÁLÁS

Adatkezelés célja: biztonsági másolat készítése a dokumentumainkról és az adatbázisainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: adatbázisok védelme, adatvesztés megelőzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a levelező rendszerünkben és a tárhelyünkön található üzleti dokumentumok teljes tartalma, beleértve az összes fent felsorolt személyes adatkategóriát (kapcsolattartási, számlázási adatokat).

A személyes adatok forrása: saját elektronikus dokumentumaink.

Címzettek: a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő ismeri meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatbázis havonta kerül mentésre, és havonta kerül törlésre a korábbi mentés.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÜZEMELTETÉSE

Adatkezelés célja: Híreink, akcióink, tevékenységünk ismertetése, reklámozása. Szakmai cikkek és referenciafotók közzététele.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 1. „#kattanjki – inspiráció fotózáshoz” Facebook csoport: tagjaink neve, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.
 2. „#kattanjki Fotópályázat” Facebook oldal: tagjaink neve, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.
 3. „kattanjki” Instagram oldalunk: követőnk neve, nyilvános profil, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsájtják rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat a konkrét közösségi oldal tulajdonosának felületén tároljuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja a követésünk / kedvelésünk leállításával / a feliratkozása megszüntetésével, a hozzászólása törlésével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Kiegészítő információk: a Facebook Ihász Ingrid egyéni vállalkozó közös adatkezelők.

TERMÉSZETES SZEMÉLYT ÁBRÁZOLÓ FÉNYKÉPEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Adatkezelés célja: A Pályázat díjazottjai által készített fényképek közzététele.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett / az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok köre: képmás.

A személyes adatok forrása: minden esetben a fényképfelvétel készítője bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a nyilvánosságra hozatal helye a honlap és a fent említett közösségi oldalak. Az oldalakra látogató valamennyi személy megtekintheti ezeket a felvételeket.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a kattanjki.fotopalyazat@gmail.com e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a nyilvánosságra hozott felvételeket az oldalainkról, arra azonban nem tudunk garanciát vállalni, hogy nem történt a háttérben egy általunk sem ismert megosztás, vagy mentés, ezeknek a képeknek a törlésére nincs ráhatásunk. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

TERMÉSZETES SZEMÉLYT ÁBRÁZOLÓ FÉNYKÉPEK ARCHIVÁLÁSA

Adatkezelés célja: A Pályázat díjazottjai által készített fényképek megőrzése, későbbi felhasználása a Nevezési feltételekben foglaltak szerint.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Kezelt személyes adatok köre: képmás.

A személyes adatok forrása: minden esetben a fényképfelvétel készítője bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: ezeket a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezeli.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig. Tiltakozását jelezheti a kattanjki.fotopalyazat@gmail.com e-mail címen, ebben az esetben egyedileg mérlegelem, hogy a felvételek végleges törlése indokolt-e, teljesíthető-e az érintett / az érintett törvényes képviselőjének kérelme. Tiltakozás hiányában is rendszeresen (legalább három évente) felülvizsgáljuk az archivált adatbázist és töröljük azokat a felvételeket, amelyek további őrzése minden szempontból indokolatlan.

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk:

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk.

Marketing sütik

A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket.

A sütiket elhelyező szolgáltatók listájának megjelenítésére, ill. a hozzájárulások kezelésére a dreamworldphoto.hu weboldal jobb alsó sarkában elhelyezett „Adatkezelés” gomb segítségével van lehetőség.

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

VÁLLALKOZÁSUNKON KÍVÜL KI ISMERI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? CÍMZETTEK KÖRE:

WordPress.com

dpo@wordcamp.org

Saját adatkezelési tájékoztatásuk: https://hu.wordpress.org/about/privacy/

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás, levelezőrendszer üzemeltetése.

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Email: info@szamlazz.hu

Saját adatkezelési tájékoztatásuk: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

Ellátott tevékenység: számláink kiállításához felület biztosítása.

Google LLC.

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google szolgáltatásait a Google Ireland Limited Írországban bejegyzett társaság nyújtja, Gordon House, Barrow Street; Dublin 4.

Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

Ellátott tevékenység: Google Drive, Google Calendar, Google Sheet felületének biztosítása, Youtube csatorna üzemeltetéséhez felület biztosítása.

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ és https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Ellátott tevékenység: Facebook és Instagram oldal működtetéséhez felület biztosítása.

MailChimp The Rocket Science Group, LLC., 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://mailchimp.com/about/security/

Ellátott tevékenység: hírlevelek küldéséhez informatikai háttértámogatás nyújtása, felület biztosítása.

Pinterest, Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Ellátott tevékenység: Pinterest oldal működtetéséhez felület biztosítása.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Szolgáltatásaink nyújtásához több esetben is olyan szolgáltató felületeit használjuk, amely szolgáltatók székhelye harmadik ország területén található (Google, Facebook, MailChimp, Pinterest).

Az adattovábbítás az Európai Bizottságnak az USA részére kiadott megfelelőségi határozata alapján történt, amely itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en

Az adattovábbítás a Facebook, MailChimp és Google esetén olyan társaság részére történt egészen 2020 nyaráig, amely csatlakozott az EU-U.S. Privacy Shield Framework egyezményhez, így a társaságok biztosították az általános adatvédelmi rendeletnek történő megfelelést. A Privacy Shield jelen adatkezelési tájékoztatás készítésének időpontjában már nem létezik, azt az Európai Unió Bírósága megsemmisítette. Jelenleg tehát az érintett szolgáltatók nem rendelkeznek megfelelőségi határozattal. Az említett adatkezelők adatkezelési tájékoztatásának elérhetőségét megtalálják a „CÍMZETTEK KÖRE” pontban.

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink és a szolgáltatásaink iránt érdeklődők a következő jogosultságokkal:

 • Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy: milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli az adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk azokat. Tájékoztatást nyújtunk arról is, hogy milyen forrásból származnak az érintett személyes adatai, alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt (ide értve a profilalkotást is), hol lehetséges panaszt tenni.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében kötelesek vagyunk meggyőződni arról, hogy az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonossága megegyezik, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 • Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

 • Személyes adatok korlátozásához való jog

Kérheti az érintett, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben:

 • vitatja az érintett a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Az érintett a fenti jogait az kattanjki.fotopalyazat@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében, valamint az adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet a kérelemben megjelölt formában (elektronikusan vagy másként, ahogy az érintett kéri). Amennyiben a kérelmet az adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: kattanjki.fotopalyazat@gmail.com

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy

 • személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
 • fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének,
 • az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza,
 • az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá.

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.; weboldala: www.naih.hu; elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilakotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2020. szeptember 1-jén lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Budapest, 2021. február 8.

PROFI kategóriában szeretnél indulni?

Az adataidat harmadik félnek nem adjuk át és bármikor leiratkozhatsz a fotópályázattal kapcsolatos emailekről.

HOBBI kategóriában szeretnél indulni?

Az adataidat harmadik félnek nem adjuk át és bármikor leiratkozhatsz a fotópályázattal kapcsolatos emailekről.